672 doanh nghiệp được tìm thấy.

Tên Doanh nghiệp Cơ quan đại diện chủ sở hữu Hiện trạng cổ phần hóa
Công ty Cơ khí Duyên Hải Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Xây lắp và VLXD V Bộ Công Thương Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Điện máy và Đầu Tư Bộ Công Thương Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ (Fococev) Bộ Công Thương Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
Công ty mẹ : TCT Máy và thiết bị CN Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Cơ khí Hà Nội (TCT Máy và TB CN) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Cơ khí Quang Trung (TCT Máy và TB CN) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty XNK sản phảm cơ khí (TCT Máy và TB CN) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (TCT Máy và thiết bị CN) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ : TCT Máy ĐL và máy NN Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo (TCT Máy ĐL) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Diezel Sông Công (TCT Máy ĐL) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Máy kéo và máy công nghiệp (TCT Máy ĐL) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Động cơ và máy nông nghiệp MN (TCT Máy ĐL) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ: TCT Máy và Thiết bị CN Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty XNK sản phẩm cơ khí (TCT Máy và TB CN) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (TCT Máy và TB CN) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ: TCT Máy ĐL và máy NN Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Máy kéo và máy nông nghiệp (TCT Máy ĐL) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty CARIC - TCT Máy và Thiết bị Công nghiệp Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa