672 doanh nghiệp được tìm thấy.

Tên Doanh nghiệp Cơ quan đại diện chủ sở hữu Hiện trạng cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Tư vấn xây dựng Thăng Long Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Sửa chữa đường bộ 78 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Xây dựng công trình 76 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Sửa chữa đường bộ 714 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Sửa chữa đường bộ 719 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Xây dựng công trình 71 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Đường bộ 232 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Cơ khí Ngô Gia Tự (thuộc TCT CN OTO VN) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV xây dựng Công trình 507 (Thuộc TCT XDCT GT 5) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Vận tải và Xếp dỡ đường thủy (Thuộc TCT Vận tải thủy) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty Tư vấn, ứng dụng KHCN GTVT (thuộc Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Oto 1-5 (thuộc TCT CN Oto Việt Nam) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH MTV Quản lý và khai thác cầu Cần Thơ Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty trục vớt cứu hộ (thuộc TCT đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty Tôn Vinashin Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 1 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 4 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa