672 doanh nghiệp được tìm thấy.

Tên Doanh nghiệp Cơ quan đại diện chủ sở hữu Hiện trạng cổ phần hóa
Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 829 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 496 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cầu 75 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Đường bộ 230 (thuộc TCT Xây dựng công trình GT 1) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp ô tô VN Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng Thăng Long Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng đường thủy Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Tổng công ty Vận tải thủy Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty mẹ Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư GTVT Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động Trường ĐHHH Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Tư vấn và XD công trình Trường ĐH CNGTVT Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy 1 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa