672 doanh nghiệp được tìm thấy.

Tên Doanh nghiệp Cơ quan đại diện chủ sở hữu Hiện trạng cổ phần hóa
Cty Điện máy Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty Giao nhận kho vận Ngoại Thương Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty Mẹ: TCT CN dầu thực vật VN Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Viện máy và Dụng cụ công nghiệp Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Du lịch và Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
TCT Thép Việt Nam Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
TCT Thiết bị điện Việt Nam Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
TCT Xăng dầu Việt Nam Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
TCT Xây dựng công nghiệp Việt Nam Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Tổng công ty Thuốc lá- Công ty mẹ Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Tổng công ty Giấy việt nam Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Viện Công nghệ (TCT Máy ĐL) Bộ Công Thương Doanh nghiệp cổ phần hóa
Bệnh viện Giao thông vận tải TW Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Xây dựng CTGT 875 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
Công ty Cơ khí ô tô Và thiết bị điện Đà Nẵng Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
Công ty Nạo vét đường biển 2 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty công trình 86 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 495 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 483 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng đường bộ 474 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa