Bệnh viện Giao thông vận tải TW

Cơ quan chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải

Loại cơ quan chủ sở hữu: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

Điạ chỉ: Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.37664751

Di động: 04.37669855

Fax: 84 (4) 37661799

Email: info@giaothonghospital.vn

Website:  http://giaothonghospital.vn

Các văn bản liên quan

Xem tiếp >>

Báo cáo

Xem tiếp >>

Số liệu

Xem tiếp >>

Sự kiện

Xem tiếp >>