Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang công bố thông tin

Bản in Bình luận

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được văn bản số 314/CNTG-KHĐT&KD ngày 02 tháng 04 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang về việc công khai thông tin cổ phần hóa doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải toàn văn văn bản nêu trên.

Kích vào đây để download file đính kèm  

Thông tin bổ sung (Quyết định)

Thông tin bổ sung (Báo cáo)

Thông tin bổ sung ( Công văn 1)

Thông tin bổ sung (Công văn 2)

Thông tin bổ sung (Biên bản họp) 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 407/CNTG-KHĐT&KD ngày 02 tháng 5 năm 2019 

Thông tin bổ sung (Báo cáo tiến độ cổ phần hóa)
Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 563/CNTG-KHĐT&KD ngày 04 tháng 6 năm 2019 

Thông tin bổ sung (Báo cáo tiến độ cổ phần hóa)

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 666/CNTG-KHĐT&KD ngày 02 tháng 7 năm 2019 

Thông tin bổ sung (Báo cáo tiến độ cổ phần hóa)

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 812/CNTG-ToCKT ngày 01 tháng 8 năm 2019 

Thông tin bổ sung (QĐ 2619)

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 921/CNTG-ToCKT ngày 03 tháng 9 năm 2019 

Thông tin bổ sung (BC 922)

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 1028/CNTG-ToCKT ngày 27  tháng 9 năm 2019  

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 1197/CNTG-ToCKT ngày 01  tháng 11 năm 2019  

Thông tin bổ sung (BC 1078) 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 1299/CNTG-ToCKT ngày 28  tháng 11 năm 2019  

Thông tin bổ sung (BC 1284) 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 203/CNTG-ToCKT ngày 25  tháng 02 năm 2020  

Thông tin bổ sung (BC 190) 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 595/CNTG-ToCKT ngày 29 tháng 06 năm 2020  

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 925/CNTG-ToCKT ngày 27 tháng 10 năm 2020  

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>