Số văn bản 111
Ký hiệu 2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/06/2007
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

277 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
09/2009/NĐ-CP 05/02/2009 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
109//2008/NĐ-CP 10/10/2008 Chính phủ Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
142/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
141/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Chính phủ Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
111/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Chính phủ Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
110/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Chính phủ Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
109/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
86/2007/NĐ-CP 28/05/2007 Chính phủ Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
38/2007/QĐ-TTg 20/03/2007 Thủ tướng Chính phủ Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
36/2007/QĐ-TTg 14/03/2007 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
267/2006/QĐ-TTg 23/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam
266/2006/QĐ-TTg 23/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
265/2006/QĐ-TTg 17/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
263/2006/QĐ-TTg 15/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
259/2006/QĐ-TTg 13/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam
228/2006/QĐ-TTg 11/10/2006 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
224/2006/QĐ-TTg 06/10/2006 Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
95/2006/NĐ-CP 08/09/2006 Chính phủ Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
86/2006/NĐ-CP 21/08/2006 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
17/2006/NĐ-CP 21/08/2006 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần