Số văn bản 38
Ký hiệu 2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/03/2007
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

271 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
109/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
86/2007/NĐ-CP 28/05/2007 Chính phủ Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
38/2007/QĐ-TTg 20/03/2007 Thủ tướng Chính phủ Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
36/2007/QĐ-TTg 14/03/2007 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
267/2006/QĐ-TTg 23/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam
266/2006/QĐ-TTg 23/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
265/2006/QĐ-TTg 17/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
263/2006/QĐ-TTg 15/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
259/2006/QĐ-TTg 13/11/2006 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam
228/2006/QĐ-TTg 11/10/2006 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
224/2006/QĐ-TTg 06/10/2006 Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
95/2006/NĐ-CP 08/09/2006 Chính phủ Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
86/2006/NĐ-CP 21/08/2006 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
17/2006/NĐ-CP 21/08/2006 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
49/2006/QĐ-TTG 03/03/2006 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006-2010
60/2005/QH11 12/12/2005 Quốc hội Luật Doanh nghiệp
145/2005/NĐ-CP 21/11/2005 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
145/2005/NĐ-CP 21/11/2005 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
132/2005/NĐ-CP 20/10/2005 Chính phủ Nghị định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
218/2005/QĐ-TTG 06/09/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang