Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau công bố thông tin

Bản in Bình luận

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được văn bản số 23/MTĐT ngày 03 tháng 04 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị Cà Mau về việc công khai thông tin cổ phần hóa doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải toàn văn văn bản nêu trên.

Kích vào đây để download file đính kèm  

Thông tin bổ sung (Quyết định)

Thông tin bổ sung (Phương án sử dụng đất)

Thông tin bổ sung (Hồ sơ giá trị doanh nghiệp)

Thông tin bổ sung (Phương án sử dụng lao động)

Thông tin bổ sung (Báo cáo tài chính) 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 31/MTĐT-BCĐ ngày 22/5/2019  

Thông tin bổ sung (Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa)

Thông tin bổ sung ( Phương án cổ phần hóa) 

Thông tin bổ sung (ng bố thông tin)

Thông tin bổ sung (Quy chế đấu giá)

Thông tin bổ sung (Dự thảo điều lệ) 

Thông tin bổ sung  (Giấy phép kinh doanh)

Thông tin bổ sung (Báo cáo tài chính 2016) 

Thông tin bổ sung (Báo cáo tài chính 2017) 

Thông tin bổ sung (Báo cáo tài chính 2018) 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 32/MTĐT ngày 27/5/2019  

Thông tin bổ sung (Báo cáo) 

Thông tin bổ sung (Quyết định)

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 47/MTĐT ngày 5/8/2019  

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 49/MTĐT ngày 19/8/2019  

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 01/MTĐT ngày 06/01/2020

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 44/MTĐT ngày 9/8/2021
Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 01/MTĐT ngày 06/01/2020

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>