Số văn bản 63
Ký hiệu 2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/07/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

271 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Chính phủ Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Chính phủ Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
41/2015/QĐ-TTg 15/09/2015 Thủ tướng Chính phủ Về việc bán cổ phần theo lô
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp
69/2015/NĐ-CP 26/08/2015 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015 Chính phủ Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
22/2015/QĐ-TTg 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
06/2015/NĐ-CP 13/01/2015 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
128/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Chính phủ Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Chính phủ Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
115/2014/NĐ-CP 03/12/2014 Chính phủ Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
86/2014/QH13 28/11/2014 Quốc hội Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng
69/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
68/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội LUẬT DOANH NGHIỆP
101/2014/NĐ-CP 07/11/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Chính phủ Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước
74/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
69/2014/NĐ-CP 15/07/2014 Chính phủ Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
37/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 Thủ tướng Chính phủ Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
57/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước