Số văn bản 54
Ký hiệu 2003/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/04/2003
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003-2005
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

277 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
54/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003-2005
53/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003-2005
52/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đến năm 2005
51/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2003-2005
14/2003/QĐ-TTG 20/01/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2003-2005
69/2002/NĐ-CP 12/07/2002 Chính phủ Nghị định về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước
64/2002/NĐ-CP 19/06/2002 Chính phủ Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần
58/2002/QĐ-TTG 26/04/2002 Thủ tướng Chính phủ QĐ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước
49/2002/NĐ-ND 24/04/2002 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
41/2002/NĐ-CP 11/04/2002 Chính phủ Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
174/2002/QĐ-TTG 02/02/2002 Thủ tướng Chính phủ QĐ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
153/2001/QĐ-TTG 09/10/2001 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
63/2001/NĐ-CP 14/09/2001 Chính phủ Về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
128/2001/QĐ-TTG 28/08/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
54/2001/QĐ-TTG 23/04/2001 Thủ tướng Chính phủ QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long thành Công ty cổ phần
44/2001/QĐ-TTG 27/03/2001 Thủ tướng Chính phủ Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thành Công ty cổ phần
20/2001/QĐ-TTG 20/02/2001 Thủ tướng Chính phủ QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thành Công ty cổ phần
73/2000/NĐ-CP 06/11/2000 Chính phủ Ban hành quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác
110/2000/QĐ-TTG 20/09/2000 Thủ tướng Chính phủ Chuyển nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ Tổng hợp Tân Trụ và làm doanh nghiệp thành viên của TCT Thuốc lá VN
98/2000/QĐ-TTG 17/08/2000 Thủ tướng Chính phủ Sắp xếp Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp Trung ương