Số văn bản 10612
Ký hiệu VPCP- ĐMDN
Ngày ban hành 07/12/2016
Người ký Lê Mạnh Hà
Tiêu đề/Trích yếu V/v Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn

273 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
10494/VPCP-ĐMDN 16/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi xây dựng phương án CPH DNNN
2297/TTg-ĐMDN 16/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên quy mô lớn của các tập đoàn kinh tế
2296/TTg-ĐMDN 16/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
2287/TTg-ĐMDN 15/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc UBND tỉnh Ninh Bình
2286/TTg-ĐMDN 15/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Phước
2282/TTg-ĐMDN 15/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp thuộc UBND TP Hải Phòng
2265/QĐ-TTg 15/12/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam
10382/VPCP-ĐMDN 11/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC
2252/TTg-ĐMDN 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp và tái cơ cấu TCT Cà phê Việt Nam
10276/VPCP-ĐMDN 08/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v Hoàn thiện dự thảo báo cáo về cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2015
2210/TTg-ĐMDN 04/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng
10146/VPCP-ĐMDN 03/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Tiền Giang
2206/TTg-ĐMDN 03/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v điều chỉnh phương án cổ phần hóa DN thuộc UBND tỉnh Gia Lai
2205/TTg-ĐMDN 03/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Long An
10119/VPCP-ĐMDN 02/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v bàn giao vốn của TCT Giấy VN tại Công ty CP Giấy Thanh Hóa
2176/TTg-ĐMDN 01/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
9847/VPCP-ĐMDN 27/11/2015 Văn phòng Chính phủ V/v: Tiền bán cổ phần cho người lao động nghèo
389/TB-VPCP 27/11/2015 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015
9898/VPCP-ĐMDN 26/11/2015 Văn phòng Chính phủ V/v Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước
9849/VPCP-ĐMDN 25/11/2015 Văn phòng Chính phủ V/v giải thể Công ty TNHHMTV Lương thực Sài Gòn