Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi công bố thông tin

Bản in Bình luận

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được văn bản số 21/CV-CTY ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi về việc công khai thông tin cổ phần hóa doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải toàn văn văn bản nêu trên.

Kích vào đây để download file đính kèm 

Thông tin bổ sung (phần 1)

Thông tin bổ sung (phần 2)

Thông tin bổ sung (phần 3)

Thông tin bổ sung (phần 4)

Thông tin bổ sung (phần 5)

Thông tin bổ sung (phần 6)

Thông tin bổ sung (phần 7)

Thông tin bổ sung (phần 8)

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 37/CV-CTy ngày 03 tháng 10 năm 2018. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 36/CV-CTy ngày 03 tháng 10 năm 2018. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 42/CV-CTy ngày 02 tháng 11 năm 2018. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 41/CV-CTy ngày 02 tháng 11 năm 2018. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 48/CV-CTy ngày 04 tháng 12 năm 2018.

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 49/CV-CTy ngày 04 tháng 12 năm 2018.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>