Số văn bản 65
Ký hiệu 2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/07/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

271 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
80/2005/NĐ-CP 22/06/2005 Chính phủ Nghị định về giao, bán, kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
131/2005/QĐ-TTG 02/06/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh
105/2003/QĐ-TTG 28/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2005
118/2005/QĐ-TTG 27/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
116/2005/QĐ-TTG 27/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
111/2005/QĐ-TTG 17/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
102/2005/QĐ-TTG 12/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong 2 năm 2005-2006
96/2005/QĐTTG 06/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
93/2005/QĐ-TTG 05/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
85/2005/QĐ-TTG 21/04/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
54/2005/QĐ-TTG 18/03/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
08/2005/QĐ-TTG 10/01/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn 2005-2006
206/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
205/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ Nghị định quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
199/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
187/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Chính phủ NĐ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
207/2004/NĐ-CP 14/11/2004 Chính phủ Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
180/2004/NĐ-CP 28/10/2004 Chính phủ Nghị định về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
155/2004/NĐ-CP 10/08/2004 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
153/2004/NĐ-CP 09/08/2004 Chính phủ Nghị định về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con