Số văn bản 131
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/09/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Tiêu đề/Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

277 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
101/2014/NĐ-CP 07/11/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Chính phủ Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước
74/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
69/2014/NĐ-CP 15/07/2014 Chính phủ Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
37/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 Thủ tướng Chính phủ Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
57/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
49/2014/NĐ-CP 20/05/2014 Chính phủ Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
28/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Chính phủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
19/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
12/2014/NĐ-CP 25/02/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
10/2014/NĐ-CP 13/02/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
212/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
206/2013/NĐ-CP 09/12/2013 Chính phủ Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
205/2013/NĐ-CP 06/12/2013 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
74/2013/QĐ-TTg 05/12/2013 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
194/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
190/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
189/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
184/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
183/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam