Số văn bản 53
Ký hiệu 2003/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/04/2003
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003-2005
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

277 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
49/2006/QĐ-TTG 03/03/2006 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006-2010
60/2005/QH11 12/12/2005 Quốc hội Luật Doanh nghiệp
145/2005/NĐ-CP 21/11/2005 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
145/2005/NĐ-CP 21/11/2005 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
132/2005/NĐ-CP 20/10/2005 Chính phủ Nghị định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
218/2005/QĐ-TTG 06/09/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
80/2005/NĐ-CP 22/06/2005 Chính phủ Nghị định về giao, bán, kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
131/2005/QĐ-TTG 02/06/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh
105/2003/QĐ-TTG 28/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Thông tấn xã Việt Nam đến năm 2005
118/2005/QĐ-TTG 27/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
116/2005/QĐ-TTG 27/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
111/2005/QĐ-TTG 17/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
102/2005/QĐ-TTG 12/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong 2 năm 2005-2006
96/2005/QĐTTG 06/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
93/2005/QĐ-TTG 05/05/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
85/2005/QĐ-TTG 21/04/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
54/2005/QĐ-TTG 18/03/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
08/2005/QĐ-TTG 10/01/2005 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn 2005-2006
206/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
205/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ Nghị định quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước