Số văn bản 53
Ký hiệu 2003/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/04/2003
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003-2005
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

277 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
94/2000/QĐ-TTG 09/08/2000 Thủ tướng Chính phủ Chuyển doanh nghiệp nhànước Công ty vật tư thiết bị giao thông vận tải thành công ty cổ phần
80/2000/QĐ-TTG 07/07/2000 Thủ tướng Chính phủ Giao chỉ tiêu cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước đợt 2 năm 2000
72/2000/QĐ-TTg 21/06/2000 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
51/2000/QĐ-TTG 03/05/2000 Thủ tướng Chính phủ Giao chỉ tiêu cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước đợt 1 năm 2000
103/1999/NĐ-CP 10/09/1999 Chính phủ Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước
177/1999/QĐ-TTg 30/08/1999 Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
13/1999/QH10 12/06/1999 Quốc hội Luật doanh nghiệp
138/1999/QĐ-TTg 07/06/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hoá năm 1999
137/1999/QĐ-TTg 01/06/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đăk Lăk cổ phần hoá năm 1999
136/1999/QĐ-TTg 01/06/1999 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999
114/1999/QĐ-TTg 27/04/1999 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng cổ phần hoá năm 1999
112/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận cổ phần hoá năm 1999
111/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hoá năm 1999
110/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
109/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
103/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hoá cổ phần hoá năm 1999
102/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường cổ phần hoá năm 1999
101/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sơn La cổ phần hoá năm 1999
99/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Đã Nẵng cổ phần hoá năm 1999
96/1999/QĐ-TTg 06/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản cổ phần hoá năm 1999