Số văn bản 54
Ký hiệu 2003/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/04/2003
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003-2005
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

277 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
199/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
187/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Chính phủ NĐ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
207/2004/NĐ-CP 14/11/2004 Chính phủ Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
180/2004/NĐ-CP 28/10/2004 Chính phủ Nghị định về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
155/2004/NĐ-CP 10/08/2004 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
153/2004/NĐ-CP 09/08/2004 Chính phủ Nghị định về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con
55/2004/QĐ-TTG 06/04/2004 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
14/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
246/2003/QĐ-TTG 18/11/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005
136/2003/QĐ-TTG 10/07/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và thí điểm chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
129/2003/QĐ-TTG 26/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2005
128/2003/QĐ-TTG 26/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2005
127/2003/QĐ-TTG 25/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003-2005
117/2003/QĐ-TTG 11/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2003-2005
116/2003/QĐ-TTG 10/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban Dân tộc đến năm 2005
115/2003/QĐ-TTG 10/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005
113/2003/QĐ-TTG 09/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 2003-2005
106/2003/QĐ-TTG 29/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2003-2005
104/2003/QĐ-TTG 27/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005
103/2003/QĐ-TTG 27/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005