Số văn bản 10
Ký hiệu 2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/02/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

275 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
72/2000/QĐ-TTg 21/06/2000 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
51/2000/QĐ-TTG 03/05/2000 Thủ tướng Chính phủ Giao chỉ tiêu cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước đợt 1 năm 2000
103/1999/NĐ-CP 10/09/1999 Chính phủ Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước
177/1999/QĐ-TTg 30/08/1999 Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
13/1999/QH10 12/06/1999 Quốc hội Luật doanh nghiệp
138/1999/QĐ-TTg 07/06/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hoá năm 1999
137/1999/QĐ-TTg 01/06/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đăk Lăk cổ phần hoá năm 1999
136/1999/QĐ-TTg 01/06/1999 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An cổ phần hoá năm 1999
114/1999/QĐ-TTg 27/04/1999 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng cổ phần hoá năm 1999
112/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận cổ phần hoá năm 1999
111/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hoá năm 1999
110/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
109/1999/QĐ-TTg 24/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
103/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hoá cổ phần hoá năm 1999
102/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường cổ phần hoá năm 1999
101/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Sơn La cổ phần hoá năm 1999
99/1999/QĐ-TTg 12/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Đã Nẵng cổ phần hoá năm 1999
96/1999/QĐ-TTg 06/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thuỷ sản cổ phần hoá năm 1999
94/1999/QĐ-TTg 06/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp cổ phần hoá năm 1999
88/1999/QĐ-TTg 02/04/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam cổ phần hoá năm 1999