Số văn bản 69
Ký hiệu 2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/07/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

271 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
55/2004/QĐ-TTG 06/04/2004 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
14/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
246/2003/QĐ-TTG 18/11/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005
136/2003/QĐ-TTG 10/07/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và thí điểm chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
129/2003/QĐ-TTG 26/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2005
128/2003/QĐ-TTG 26/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2005
127/2003/QĐ-TTG 25/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003-2005
117/2003/QĐ-TTG 11/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2003-2005
116/2003/QĐ-TTG 10/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban Dân tộc đến năm 2005
115/2003/QĐ-TTG 10/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2005
113/2003/QĐ-TTG 09/06/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 2003-2005
106/2003/QĐ-TTG 29/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2003-2005
104/2003/QĐ-TTG 27/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005
103/2003/QĐ-TTG 27/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005
100/2003/QĐ-TTG 16/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia giai đoạn 2003-2005
98/2003/QĐ-TTG 14/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005
97/2003/QĐ-TTG 14/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005
88/2003/QĐ-TTG 08/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đến năm 2005
87/2003/QĐ-TTG 08/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban Thể dục Thể thao đến năm 2005
86/2003/QĐ-TTG 07/05/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003-2005