Số văn bản 1599
Ký hiệu VPCP-ĐMDN
Ngày ban hành 22/02/2017
Người ký Lê Mạnh Hà
Tiêu đề/Trích yếu V/v ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn

287 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
2265/QĐ-TTg 15/12/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam
10382/VPCP-ĐMDN 11/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC
2252/TTg-ĐMDN 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp và tái cơ cấu TCT Cà phê Việt Nam
10276/VPCP-ĐMDN 08/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v Hoàn thiện dự thảo báo cáo về cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2015
2210/TTg-ĐMDN 04/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng
10146/VPCP-ĐMDN 03/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Tiền Giang
2206/TTg-ĐMDN 03/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v điều chỉnh phương án cổ phần hóa DN thuộc UBND tỉnh Gia Lai
2205/TTg-ĐMDN 03/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Long An
10119/VPCP-ĐMDN 02/12/2015 Văn phòng Chính phủ V/v bàn giao vốn của TCT Giấy VN tại Công ty CP Giấy Thanh Hóa
2176/TTg-ĐMDN 01/12/2015 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
9847/VPCP-ĐMDN 27/11/2015 Văn phòng Chính phủ V/v: Tiền bán cổ phần cho người lao động nghèo
389/TB-VPCP 27/11/2015 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015
9898/VPCP-ĐMDN 26/11/2015 Văn phòng Chính phủ V/v Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước
9849/VPCP-ĐMDN 25/11/2015 Văn phòng Chính phủ V/v giải thể Công ty TNHHMTV Lương thực Sài Gòn
7794/VPCP-ĐMDN 30/09/2015 Văn phòng Chính phủ V/v cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai
1129/QĐ-TTg 21/07/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương
1036/QĐ-TTg 10/07/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và chuyển thành công ty cổ phần
10660/VPCP-ĐMDN 18/12/2013 Văn phòng Chính phủ V/v CPH Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam
9077/VPCP-ĐMDN 29/10/2013 Văn phòng Chính phủ V/v chuyển nhượng phần vốn NN tại Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam
929/QĐ-TTg 17/07/2012 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”