Số văn bản 7080
Ký hiệu VPCP-KTTH
Ngày ban hành 25/08/2016
Người ký Nguyễn Sỹ Hiệp
Tiêu đề/Trích yếu V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn

302 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
1702/TTg-ĐMDN 28/09/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3
8115/VPCP-ĐMDN 27/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v Phương án cổ phần hóa TCT Lương thực miền Nam
1686/TTg-ĐMDN 26/09/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La
7911/VPCP-ĐMDN 21/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thái Bình
7625/VPCP-ĐMDN 13/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020
1725/QĐ-TTg 03/09/2016 Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một số điều Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
7347/VPCP-KTTH 01/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v xử lý khó khăn của công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
1569/TTg-ĐMDN 01/09/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May VN
7206/VPCP-ĐMDN 30/08/2016 Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 7 năm 2016
1532/TTg-ĐMDN 30/08/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn
7093/VPCP-KTTH 25/08/2016 Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015
7080/VPCP-KTTH 25/08/2016 Văn phòng Chính phủ V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
7007/VPCP-ĐMDN 23/08/2016 Văn phòng Chính phủ V/v ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
6762/VPCP- ĐMDN 16/08/2016 Văn phòng Chính phủ V/v kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020
1357/TTg-ĐMDN 03/08/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu chuyển thành công ty cổ phần
981/TTg-ĐMDN 07/06/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Sơn La chuyển thành công ty cổ phần
850/TTg-ĐMDN 24/05/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần
35/NQ-CP 16/05/2016 Chính phủ Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
3066/VPCP-ĐMDN 05/05/2016 Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con
723/QĐ-TTg 28/04/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư nông nghiệp