Số văn bản 09
Ký hiệu VBHN-BTC
Ngày ban hành 06/06/2023
Người ký Cao Anh Tuấn
Tiêu đề/Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư

574 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
Mới 319/TB-VPCP 12/07/2024 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
Mới 4900/VPCP-TH 11/07/2024 Văn phòng Chính phủ V/v tăng cường kiểm soát, quản lý việc đăng ký thành lập doanh nghiệp
Mới 4899/VPCP-TH 11/07/2024 Văn phòng Chính phủ V/v doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
4093/VPCP-TH 12/06/2024 Văn phòng Chính phủ V/v chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp kinh doanh taxi chuyển đổi sang xe điện
426/QĐ-TTg 17/05/2024 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần đến hết năm 2025
48/CĐ-TTg 14/05/2024 Thủ tướng Chính phủ Về sự cố tại lò Chợ mức, Công ty Than Quang Hanh - TKV, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
64/QĐ-HĐTV 13/05/2024 Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính Về việc thay đổi đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
215/TB-VPCP 12/05/2024 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
45/2024/NĐ-CP 26/04/2024 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
336/QĐ-TTg 24/04/2024 Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
286/QĐ-TTg 06/04/2024 Thủ tướng Chính phủ Về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
116/TB-VPCP 23/03/2024 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc
21/2024/NĐ-CP 23/02/2024 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
07/CT-TTg 22/02/2024 Thủ tướng Chính phủ Về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước
184/QĐ-TTg 20/02/2024 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025
51/TB-VPCP 12/02/2024 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Ủy Ban làm đại diện chủ sở hữu về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
11/2024/NĐ-CP 02/02/2024 Chính phủ Quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
04/2024/NĐ-CP 12/01/2024 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
1689/QĐ-TTg 26/12/2023 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
1616/QĐ-TTg 14/12/2023 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025