Thông tin liên hệ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội

Fax: 080.48924

Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn

Văn phòng

Điện thoại: 080 43162

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Điện thoại: 080 48139; 080 48896

Quản lý thư điện tử công vụ

Điện thoại: 080 49201

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại: 080 48436