Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam công bố thông tin

Bản in Bình luận

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được văn bản số 133/CTMVN-CBTT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam về việc công khai thông tin cổ phần hóa doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải toàn văn văn bản nêu trên.

Kích vào đây để download file đính kèm   

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 139/CTMVN-TCHC 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 154/CTMVN-CBTT
Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 160/CTMVN-CBTT 
Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 125A

Thông tin bổ sung (Thông báo đấu giá)

Thông tin bổ sung (Quy chế đấu giá )

Thông tin bổ sung (Quyết định phê duyệt phương án cổ phần)

Thông tin bổ sung ( Quyết định phê duyệt bổ sung)

Thông tin bổ sung ( Quyết định 318 tiếng anh)

Thông tin bổ sung ( Quyết định phê duyệt bổ sung _tiếng anh)

Thông tin bổ sung (Phương án cổ phần hóa)

Thông tin bổ sung ( Phê duyệt giá trị doanh nghiệp)

Thông tin bổ sung ( Dự thảo điều lệ)

Thông tin bổ sung (Bản công bố thông tin- tiếng Anh)

Thông tin bổ sung (Bản công bố thông tin- tiếng Việt)

Thông tin bổ sung ( Quyết định số 08)

Thông tin bổ sung ( 1638/UBND-KT)

Báo cáo tài chính 2018 

Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2020

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn 55/CTMVN-TCHC ngày 10/5/2021

 

 

 


Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>