Công ty TNHH MTV In Thống kê TP.Hồ Chí Minh công bố thông tin

Bản in Bình luận

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được văn bản số 65/ITK ngày 14 tháng 7 năm 2018 của Công ty TNHH MTV In Thống kê TP.Hồ Chí Minh về việc công khai thông tin cổ phần hóa doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải toàn văn văn bản nêu trên.

Kích vào đây để download file đính kèm 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 72/ITK ngày 09 tháng 8 năm 2018.  

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 78/ITK ngày 10 tháng 9 năm 2018. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 86/ITK ngày 05 tháng 10 năm 2018. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 94/ITK ngày 05 tháng 11 năm 2018. 
Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 103/ITK ngày 05 tháng 12 năm 2018. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 03/ITK ngày 09 tháng 01 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 15/ITK ngày 14 tháng 02 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 16/ITK ngày 05 tháng 03 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 39/ITK ngày 05 tháng 05 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 58/ITK ngày 05 tháng 06 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 74/ITK ngày 03 tháng 07 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 81/ITK ngày 03 tháng 07 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 87/ITK ngày 04 tháng 09 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 94/ITK ngày 05 tháng 10 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 98/ITK ngày 05 tháng 11 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 105/ITK ngày 05 tháng 12 năm 2019. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 02/ITK ngày 06 tháng 01 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 09/ITK ngày 12 tháng 02 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 32/ITK ngày 06 tháng 04 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 44/ITK ngày 14 tháng 05 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 61/ITK ngày 8 tháng 07 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 69/ITK ngày 10 tháng 08 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 80/ITK ngày 5 tháng 10 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 94/ITK ngày 9 tháng 11 năm 2020. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị ngày 05 tháng 01 năm 2021. 

Thông tin bổ sung theo đề nghị tại công văn số 30/ITK ngày7 tháng 05 năm 2021. 

Công ty TNHH MTV In Thống kê TP.Hồ Chí Minh

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>