Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Trị đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp cổ phần hóa theo kế hoạch nhằm hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2011-2015.

Ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 730/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015. Theo đó, trong giai đoạn này, UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện sắp xếp doanh nghiệp như sau:

- Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: 05 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, lâm nghiệp và xổ số kiến thiết;

- Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 03 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Cửa Việt do tỉnh mới tiếp nhận bàn giao từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, do vậy, trong phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Tài chính và Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn Công ty lập phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung.

Theo Báo cáo số 708/BĐMPTDN ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp cổ phần hóa theo kế hoạch nhằm hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2011-2015 (cổ phần hóa 04 doanh nghiệp theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Cụ thể:

- Hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị và đang tiếp tục hoàn thành các công việc tiếp theo đúng quy trình chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Dự kiến tổ chức ra mắt Công ty cổ phần trong quý 4 năm 2014.

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo tại 02 công ty TNHH MTV: Môi trường Đô thị Đông Hà; Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị, dự kiến hoàn thành các bước cổ phần hóa và tổ chức ra mắt công ty cổ phần trong quý 4 năm 2015. 

- Lập phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Phương án để triển khai thực hiện cổ phần hóa trong năm 2015.

 Bảng về kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2014

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị

Cổ phần hóa Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

2

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đông Hà

Cổ phần hóa Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

3

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị

Cổ phần hóa Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

 (Thanh Hương).

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>