Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Thọ đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Theo phê duyệt của Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm duy trì 100% vốn nhà nước tại 02 doanh nghiệp; cổ phần hóa 02 doanh nghiệp và tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối

Theo Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Thọ được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 2185/TTg-ĐMDN ngày 22/11/2011, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm duy trì 100% vốn nhà nước tại 02 doanh nghiệp; cổ phần hóa 02 doanh nghiệp là công ty TNHH MTV Xử lý chế biến chất thải; công ty TNHH MTV Quản lý quỹ nhà và Kinh doanh bất động sản; tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, để triển khai Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 về việc duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do mình quản lý; Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn nhà nước do UBND tỉnh nắm giữ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chưa kịp phục hồi do khủng hoảng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh quản lý nói riêng đều gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như trong quá trình thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được duyệt. Ngày 29/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2081/KH-UBND về việc triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Đối với các doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn nhà nước:

+ Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ: đang triển khai phương án thoái 100% vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự kiến xong trước ngày 31/12/2014.

+ Công ty CP Xi măng Phú Thọ: đang xây dựng phương án thoái 100% vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự kiến hoàn thành thoái vốn trong năm 2015.

+ Đối với Công ty CP Môi trường đô thị Phú Thọ và Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì: đang tập trung xây dựng phương án thoái vốn để trình UBND tỉnh phê duyệt; dự kiến sẽ thực hiện phương án thoái vốn đảm bảo Nhà nước nắm giữ 60% vốn điều lệ, hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

- Đối với các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa:

+ Công ty TNHH MTV Xử lý và Chế biến chất thải Phú Thọ: Đã hoàn thành kiểm kê, phân loại tài sản; tuyên truyền, quán triệt kế hoạch cổ phần hóa đến các cán bộ công nhân viên trong công ty và phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa. Thời gian tới tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp; dự kiến sẽ hoàn tất phương án cổ phần hóa và tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa xong trước 30/9/2014, hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước ngày 30/11/2014.

+ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ nhà ở và kinh doanh Bất động sản Phú Thọ: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp; dự kiến hoàn tất phương án cổ phần hóa và tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa xong trước 30/10/2014, hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước ngày 31/12/2014

(Phương Lan).

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>