Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Trong năm 2014, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

Theo Báo cáo số 1152/SKHĐT-ĐKKD ngày 28 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắc, từ năm 2011 đến nay, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành xây dựng và trình UBND để phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do đặc thù các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý diện tích vườn cây, đất rừng rất lớn, gặp khó khăn trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, do đó, đến nay phương án chưa được phê duyệt.

Theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk có nhiệm vụ chỉ đạo “xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa một hoặc hai công ty cà phê, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Thực hiện nhiệm vụ đó, trong năm 2014, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay đang trong giai đoạn xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa để trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến, công tác cổ phần hóa đối với doanh nghiệp này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014.

Bảng kết quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk tính đến tháng 6 năm 2014

 

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả đến tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

Cổ phần hóa

Đang xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa

                                                                                                    (Minh Tú)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>