Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Phước đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu đối với 03 doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 166/TTg-ĐMDN ngày 7 tháng  02 năm 2012. Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục nắm giữ 100% vốn Nhà nước tại 02 công ty hoạt động trong lĩnh vực xổ số kiến thiết và thủy lợi. Đồng thời, thực hiện cổ phần hóa, trước mắt giữ 75% vốn điều lệ đối với 1 doanh nghiệp; cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 01 doanh nghiệp; cổ phần hóa, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần đối với 01 công ty TNHH MTV.

Theo Phương án đã được phê duyệt nói trên, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu đối với 03 doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Cụ thể như Bảng kết quả dưới đây:

Bảng kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Bình Phước đến tháng 6/2014

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

 

1

Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ

Đã hoàn thành xây dựng Đề án tái cơ cấu

 

2

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Đã hoàn thành xây dựng Đề án tái cơ cấu

 

3

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước

Cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ

Đã hoàn thành xây dựng Đề án tái cơ cấu

 

                                                                                                                                        (Minh Tú)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>