Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y Tế đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Ngày 31/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn 752/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế. Theo đó, trong giai đoạn 2012 -2015, Bộ Y tế duy trì 01 doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; cổ phần hoá 04 doanh nghiệp và 01 đơn vị sự nghiệp có thu; hợp nhất Tổng công ty Dược Việt Nam với Tổng công ty Dược - Thiết bị Y tế Việt Nam; chuyển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ 01 doanh nghiệp.

Thực hiện phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 752/TTg-ĐMDN, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện việc sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ. Theo công văn số 5129/BYT-KHTC ngày 4/8/2014 của Bộ Y tế, đến tháng 6/2014, một số nội dung đã được Bộ triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- Về cổ phần hoá các doanh nghiệp: Bộ Y tế hiện đang xây dựng Đề án đề xuất phương án sắp xếp lại để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với 03 Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm: Nha Trang; số 1 và Pastuer Đà Lạt.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã chỉ đạo Công ty mẹ Tổng công ty Dược Việt Nam thực hiện cổ phần hoá các công ty con bao gồm: Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1,2,3. Đến nay các doanh nghiệp này vẫn đang trong quá trình thực hiện các bước cổ phần hoá theo quy định.

- Về việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty Dược Việt Nam và Tổng công ty Dược - Thiết bị y tế Việt Nam: đến tháng 6/2014, 02 Tổng công ty này đã hoàn thành thoái vốn tại 01 công ty, đang triển khai thực hiện thoái vốn tại 01 công ty cổ phần.

 Bảng: Kết quả thực hiện cổ phần hoá DNNN thuộc Bộ Y tế đến tháng 6 năm 2014

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2012-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện đến tháng 6/2014

I

Các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ trực thuộc

 

 

1

Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Cổ phần hoá

Đang xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

2

Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1

Cổ phần hoá

Đang xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

3

Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pastuer Đà Lạt

Cổ phần hoá

Đang xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

 

II

Các doanh nghiệp trong mô hình công ty mẹ - công ty con của Tổng công ty Dược Việt Nam

 

 

1

Tổng công ty Dược Việt Nam công ty TNHH một thành viên (Công ty mẹ)

Cổ phần hoá

Chưa thực hiện

2

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương 1 (Công ty con)

Cổ phần hoá

Đang triển khai

3

Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm Trung ương2 (Công ty con)

Cổ phần hoá

Đang triển khai

4

Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3 (Công ty con)

Cổ phần hoá

Đang triển khai

Như vậy, đến hết tháng 6/2014, số lượng doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ vẫn còn 07 doanh nghiệp. Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp DNNN để đảm bảo kế hoạch đến năm 2015 sẽ hoàn thành phương án sắp xếp DNNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Hồng Lam).

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>