Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện cổ phần hóa 09 tổng công ty.

Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 5/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 283/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Theo đó, sẽ thực hiện sắp xếp như sau:

- Trước mắt duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện cổ phần hóa vào năm 2015, Nhà nước giữ 65% vốn điều lệ đối với công ty mẹ-Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam;

- Thực hiện cổ phần hóa:

+ Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 03 doanh nghiệp: tổng công ty xây dựng số 1; Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1; Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp;

+ Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giữ trên 50% vốn tại 02 doanh nghiệp thành viên;

+ Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam: giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 01 doanh nghiệp; cổ phần hóa và giữ dưới mức 50% vốn điều lệ với 01 doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện cổ phần hóa 09 tổng công ty, gồm: Lắp máy Việt Nam, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Cơ khí xây dựng, Xây dựng Bạch Đằng, Xây dựng Hà Nội, Thủy tinh và Gốm xây dựng, Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tình hình thực hiện sắp xếp doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2014

Theo Báo cáo số 57/BC-BXD ngày 01/8/2014, trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Xây dựng đã triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa và đạt được kết quả như sau:

- Đối với các Tổng công ty thuộc diện cổ phần hóa:

+ Thành lập 08 Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 08 Tổng công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng;

+ Hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp 02 tổng công ty là Tổng công ty Đầu tư phát triển tầng; Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1.

- Đối với các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước trực các Tổng công ty thuộc Bộ (bao gồm 12 công ty):

+ Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa 05 công ty;

+ Hoàn thành xác định giá trị doanh: 03 công ty;

+ Xây dựng phương án cổ phần hóa: 02 công ty.

Qua thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo các quy định hiện hành, Bộ Xây dựng gặp một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện cổ phần hóa, cụ thể là:

- Hiện nay, Bộ Xây dựng thực hiện cổ phần hóa chủ yếu đối với các doanh nghiệp quy mô lớn (Công ty mẹ của Tổng công ty) nên phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, phức tạp và đòi hỏi thận trọng. Vì vậy, doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian (cho việc xác định giá trị doanh nghiệp; phải xin ý kiến của địa phương về phương án sử dụng đất và giá đất đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng ở nhiều địa bàn khác nhau, đánh giá lại tài sản đối với tài sản là hạ tầng khu công nghiệp khi đã được khách hàng trả tiền một lần cho thời gian thuê…)

- Một số quy định về cổ phần hóa cũng cần được xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp:

+ Về chính sách đối với lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa phù hợp với tình hình thực tế, cần tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

+ Quy định về trách nhiệm của các chủ thể tham gia cổ phần hóa DNNN chưa rõ, đặc biệt là trách nhiệm của đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, Kiểm toán nhà nước và cơ quan quyết định cổ phần hóa (Thanh Hương). 

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>