Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì 01 DN hoạt động theo mô hình công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu; thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ tại 1 DN.

Ngày 31/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 742/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì 01 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu; thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường, Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường cũng có nhiệm vụ cổ phần hóa 06 công ty con, trong đó sẽ tiếp tục nắm giữ vốn chi phối tại 05 công ty con.

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo và thực hiện phê duyệt đối với đề án tái cơ cấu của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

Căn cứ Báo cáo số 3275/BTNMT-KH ngày 5/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 6/2014, công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt được một số kết quả sau:

- Đối với việc sắp xếp Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và  Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam (là công ty con của Tổng công ty): Bộ đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ cho phép (tại công văn số 88/VPCP-ĐMDN ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ) giữ nguyên mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước đối với công ty mẹ-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; đồng thời, chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam từ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về Bộ quản lý;

- Hiện tại, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đang triển khai công tác cổ phần hóa đối với 04 công ty con gồm: Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty TNHH MTV tài nguyên - Môi trường biển; Công ty TNHH MTV Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường.

Tổng hợp tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường  đến tháng 6/2014

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Giữ nguyên 100% vốn NN

 

Công ty TNHH MTV Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai

Cổ phần hóa

Đang triển khai

Công ty Đo đạc và Khoáng sản

Cổ phần hóa

Đang triển khai

Công ty TNHH MTV tài nguyên - Môi trường biển

Cổ phần hóa

Đang triển khai

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường

Cổ phần hóa

Đang triển khai

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Giữ nguyên 100% vốn NN

Đã chuyển về trực thuộc Bộ TN&MT

                                                                                                                                             (Phương Lan)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>