Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Ngày 06/1/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 15/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đặc thù lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2011-2015. Ngày 06/1/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 15/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Cụ thể:

- Duy trì 04 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, gồm:

+ Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC);

+ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

+ Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

+ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Cổ phần hóa 01 doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên In tài chính.

Theo Báo cáo số 9970/BTC-TCDN ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính về tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm như sau:

Theo kế hoạch, Công ty TNHH MTV In Tài chính thuộc diện cổ phần hóa, dự kiến triển khai thực hiện vào Qúy II năm 2014. Tính đến tháng 6 năm 2014, đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty. Đến cuối năm nay, sẽ hoàn thiện phương án cổ phần hóa và công bố giá trị doanh nghiệp. Theo dự kiến, sau cổ phần hóa Nhà nước sẽ nắm giữ cổ phần dưới mức chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần (Thanh Hương).

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>