Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

Đã cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đối với 07/14 Tổng công ty, công ty thuộc Bộ...

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ

Ngày 15/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 2130/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp thuộc Bộ như sau:

- Giữ 100% vốn tại 10 doanh nghiệp gồm: 01 nhà xuất bản; 03 đơn vị thủy nông liên tỉnh; công ty mẹ-Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và 04 doanh nghiệp thành viên; 01 doanh nghiệp hậu cần biển đảo.

- Cổ phần hóa 14 doanh nghiệp: trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối tại 10 doanh nghiệp (trong đó có 09 tổng công ty); không giữ cổ phần chi phối tại 04 doanh nghiệp.

- Sáp nhập 02 doanh nghiệp; tiếp tục tái cơ cấu 03 doanh nghiệp để đủ điều kiện cổ phần hóa.

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-BNN-QLDN ngày 05/5/2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ, cụ thể:

- Kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ (bao gồm cả mốc thời gian cho từng công việc);

- Kế hoạch thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ đã cổ phần hóa;

- Kế hoạch thoái vốn tại Tập đoàn, các tổng công ty thuộc Bộ.

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014

Thực hiện kế hoạch đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được các kết quả như sau trong 6 tháng đầu năm 2014:

- Đã cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đối với 07/14 Tổng công ty, công ty thuộc Bộ, gồm: Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, Tổng công ty Cơ điện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Mía đường I, Tổng công ty Mía đường II, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Thuốc thú y TW, Xí nghiệp Thuốc thú y TW;

- Quyết định cổ phần hóa, công bố giá trị doanh nghiệp và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/6/2013 đối với 02 đơn vị là: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long;

- Ban hành quyết định cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp (thời điểm 31/12/2013) đối với 02 Tổng công ty: Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Rau quả nông sản;

- Xây dựng phương án bổ sung, đề nghị Thủ tường Chính phủ cho phép thực hiện sớm lộ trình cổ phần hóa Tổng công ty Lâm nghiệp trong năm 2014 và đã được Thủ tướng chấp thuận;

- Đã xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch, phương án sắp xếp đổi mới 13 doanh nghiệp thuộc khối Viện, Trường; Ban hành quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô thuộc Viện Nghiên cứu Ngô (Thanh Hương).

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>