Tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tháng 6/2014

Bản in Bình luận

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã rà soát lại và ban hành Quyết định kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ; Quyết định phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Bộ

Căn cứ Công văn số 2218/TTg-ĐMDN ngày 1/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ sau:

- Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với 06 Nhà xuất bản và 01 công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sách báo; đồng thời, nghiên cứu, tổ chức lại các Nhà xuất bản trực thuộc Bộ theo hướng thu gọn đầu mối; hình thành Nhà xuất bản có quy mô vừa, lớn, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức lại các Nhà xuất bản trong năm 2012;

- Thực hiện cổ phần hóa 17 doanh nghiệp;

- Bán 01 doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã rà soát lại và ban hành Quyết định kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ; Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Theo đó, lấy thời điểm ngày 30/6/2015 là thời điểm hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Bộ theo Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2014-2015.

Đồng thời, Bộ cũng đã tổ chức làm việc với các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hoá để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kế hoạch cổ phần hoá và tổ chức Hội nghị giao ban các doanh nghiệp về tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015. Tại Hội nghị đã trao đổi và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh công tác cổ phần hoá, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp ký cam kết với Bộ về việc thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.

Căn cứ báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến tháng 6/2014, kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ như sau:

- Ban hành Quyết định cổ phần hoá doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, đơn vị tư vấn cổ phần hoá để cổ phần hoá của các đơn vị thuộc danh sách cổ phần hoá.

- Thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch và tiến độ cổ phần hoá 04 đơn vị lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2013.

- Ban hành Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá 01doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và phát triển văn hoá).

- Trình Thủ tướng Chính phủ Phương án sắp xếp đối với 02 doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Thắng Lợi, Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam).

- Chuyển giao 02 công ty cổ phần do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đại diện vốn nhà nước về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

- Bên cạnh đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương bán 01 doanh nghiệp (Công ty Phát hành sách và văn hoá tổng hợp Quảng Ngãi); Đề án “Phương án sắp xếp 03 nhà xuất bản (Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Nhà xuất bản âm nhạc, Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin) thành 01 nhà xuất bản”.

Theo dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu hoàn thành cổ phần hoá 06 doanh nghiệp; chuyển giao 09 công ty cổ phần về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước; tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp và sắp xếp lại các Nhà xuất bản theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến tháng 6/2014

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Thắng Lợi

Giữ nguyên phần vốn NN gọi vốn thành lập công ty cổ phần

Đang triển khai

2

Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam

Cổ phần hoá

Đang triển khai

3

Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến đầu tư

Cổ phần hoá

Đang triển khai

4

Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và KHTW

Cổ phần hoá

Đang triển khai

5

Công ty TNHH MTV Hãng Phim Hoạt Hình

Cổ phần hoá

Đang triển khai

6

Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến đầu tư

Cổ phần hoá

Đang triển khai

7

Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

Cổ phần hoá

Đang triển khai

8

Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng

Cổ phần hoá

Đang triển khai

9

Công ty TNHH MTV In Trần Phú

Cổ phần hoá

Đang triển khai

10

Công ty TNHH MTV In và Văn hoá Phẩm

Cổ phần hoá

Đang triển khai

11

Công ty TNHH MTV XNK ngành In

Cổ phần hoá

Đang triển khai

12

Công ty TNHH MTV XNK Vật tư Thiết bị ngành in

Cổ phần hoá

Đang triển khai

13

Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam

Cổ phần hoá

Đang triển khai

14

Công ty Phát hành sách và Văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi

Cổ phần hoá

Đang triển khai

15

Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Cổ phần hoá

Đang triển khai

16

Công ty TNHH MTV Mỹ thuật Trung ương

Cổ phần hoá

Đang triển khai

17

Công ty TNHH MTV XNK và Phát triển văn hoá

Cổ phần hoá

Đang triển khai

18

Công ty TNHH MTV Đầu tư và PT hạ tầng làng VH

Cổ phần hoá

Đang triển khai

19

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Truyền hình

Cổ phần hoá

Đang triển khai

(Phương Lan)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>