Tình hình hoạt động của DNNN thuộc UBND tỉnh Long An năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014

Bản in Bình luận

UBND tỉnh Long An quản lý 17 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước, trong đó có 04 Công ty TNHH MTV, Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và 13 công ty cổ phần.

Theo Báo cáo số 13/SKHĐT-ĐKKD ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Long An, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong sáu tháng đầu năm 2014 và của các công ty cổ phần năm 2013 như sau:

- Các công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu (06 tháng đầu năm 2014): Tổng vốn điều lệ: 594.845 triệu đồng; Tổng vốn chủ sở hữu: 591.739 triệu đồng; Tổng tài sản: 1.046.091 triệu đồng; Tổng doanh thu: 1.152.696 triệu đồng; Nộp ngân sách: 810.623 triệu đồng.

- Các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước (năm 2013): Tổng vốn điều lệ: 241.297 triệu đồng; Tổng vốn chủ sở hữu: 257.127 triệu đồng, tăng 7,56% so với năm cổ phần hóa; Tổng tài sản: 482.035 triệu đồng, tăng 10,99% so với năm cổ phần hóa; Tổng doanh thu: 193.815 triệu đồng tăng 64,00% so với năm cổ phần hóa; Nộp ngân sách: 12.591 triệu đồng.

Các số liệu về tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc tinhr Long An được thể hiện ở bảng sau:

TT

Tên DN

Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)

Tổng tài sản (triệu đồng)

Tổng doanh thu (triệu đồng)

Nộp ngân sách (triệu đồng)

Lãi trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)

Tổng số lao động (người)

Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/

tháng)

1

Công ty TNHH MTV Đồng Tháp I

4.489

16.079

4.626

301

1,45

29

5,8

2

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đồng Tháp IV

4.329

14.164

6.155

145

6,91

 

29

5,6

3

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An

566.000

986.644

1.126.361

808.776

46,79

51

14,92

4

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường

16.921

29.204

15.554

1.401

33,80

126

5

                                                                                                                                                                                 (Thanh Hương)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>