Tình hình hoạt động của DNNN thuộc UBND tỉnh Bình Thuận 06 tháng đầu năm 2014

Bản in Bình luận
UBND tỉnh Bình Thuận quản lý 09 DNNN trong đó có 08 Công ty TNHH MTV Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và 01 công ty cổ phần Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ (Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận).

 Theo báo cáo số 4520/UBND-KTN ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận, sáu tháng đầu năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này như sau:

- Tổng vốn điều lệ: 1.009.213 triệu đồng; trong đó tổng vốn điều lệ của 08 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 926.799 triệu đồng, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận là 82.414 triệu đồng;

- Tổng tài sản: 2.001.928 triệu đồng, trong đó tổng tài sản của 08 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 1.778.093 triệu đồng, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận là 223.835 triệu đồng;

- Tổng doanh thu: 899.828 triệu đồng, trong đó tổng doanh thu của 08 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 744.557 triệu đồng, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận là 155.271 triệu đồng;

- Tổng công nợ phải trả: 454.462 triệu đồng, trong đó tổng nợ phải trả của 08 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 327.767 triệu đồng, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận là 126.695 triệu đồng.

Bảng tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2014 của DNNN

thuộc tỉnh Bình Thuận

TT

Tên DN

Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)

Tổng tài sản (triệu đồng)

Tổng doanh thu (triệu đồng)

Nộp ngân sách (triệu đồng)

Lãi trước thuế/

Vốn chủ sở hữu (%)

Tổng số lao động (người)

Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/tháng)

1

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết

463.200

569.461

591.436

254.659

34,36

71

18,000

2

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hàm Tân

76.821

87.094

8.042

1.147

3,75

86

8,500

3

Công ty TNHH Lâm nghiệp Bình Thuận

24.005

64.645

14.254

1.222

15,15

203

4,040

4

Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Dinh

6.216

8.182

580

14

0,00

12

4,400

5

Công ty TNHH Lâm nghiệp Tánh Linh

6.052

7.550

672

 

0,00

22

4,590

6

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi

834.619

908.000

80.099

418

0,84

606

4,960

7

Công ty TNHH Công trình giao thông

15.626

40.665

20.746

1.300

2,28

105

4,100

8

Công ty TNHH Công trình đô thị

23.767

92.496

28.800

958

0,42

497

5,500

9

Công ty cổ phần Cấp thoát nước

97.140

223.835

155.271

8.291

 

310

8,500

                                                                                                                                                                (Thanh Hương)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>