Cần Thơ: Tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015

Bản in Bình luận

Trong giai đoạn này, UBND Tp. Cần Thơ duy trì 02 doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; thực hiện cổ phần hoá 05 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Ngày 11/06/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 786/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Tp. Cần Thơ giai đoạn 2011-2015. Theo đó, trong giai đoạn này, UBND Tp. Cần Thơ duy trì 02 doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; thực hiện cổ phần hoá 05 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; chuyển Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; báo cáo Thành ủy Tp. Cần Thơ về việc sắp xếp đối với Công ty TNHH MTV Nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ sau đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 05/12/2014 của UBND Tp. Cần Thơ, đến hết tháng 11 năm 2014 thành phố đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại DNNN thuộc tỉnh quản lý như sau:

. Tiếp tục duy trì 100% vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ đang xem xét có lộ trình thực hiện việc thoái vốn ở Công ty cổ phần Dầu khí, Câu lạc bộ bóng đá của thành phố và Khách sạn Cửu Long-Phú Quốc.

·         Về việc, chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu: Nông trường đã xây dựng lại phương án tài chính theo Công văn số 13363/BTC-TCDN ngày 04/10/2013 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, UBND Tp. Cần Thơ đã có tờ trình Đề án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu và dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu (được điều chỉnh theo ý kiến của các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ).

·         Thực hiện cổ phần hóa 05 doanh nghiệp. Kết quả đạt được như sau:

o   Công ty TNHH MTV Công trình đô thị thành phố Cần Thơ: Thời điểm khóa sổ, tiến hành thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2013; Nhà nước dự kiến nắm giữ 64% vốn điều lệ sau khi doanh nghiệp cổ phần hóa; Đơn vị tư vấn đã dự thảo xong phương án cổ phần hóa.

o   Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ: Thời điểm khóa sổ, tiến hành thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2013; Nhà nước nắm giữ 64% vốn điều lệ; Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã họp thẩm tra báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, UBND thành phố công bố giá trị doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ.

o   Công ty TNHH MTV Cấp nước số 2: Thời điểm khóa sổ, tiến hành thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2012; Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ; Đã hoàn thành công tác cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/07/2014.

o   Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ: Thời điểm khóa sổ, tiến hành thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2013; Nhà nước dự kiến nắm giữ 51% vốn điều lệ; Công ty và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty đang thực hiện bàn giao: tuyến điện trong Khu Công nghiệp cho Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ quản lý; cầu Sang Trắng và đường trục chính Khu Công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 cho Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ tiếp nhận và quản lý.

o   Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà Cần Thơ: Thời điểm khóa sổ, tiến hành thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2013; Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ; Đơn vị tư vấn đang lập Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp.

·         Về việc sắp xếp Công ty TNHH MTV Nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ : UBND thành phố đang thực hiện xử lý tài chính để hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu Công ty

(Thanh Hương)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>