Số văn bản 37
Ký hiệu 2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/06/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

263 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
128/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Chính phủ Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Chính phủ Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
115/2014/NĐ-CP 03/12/2014 Chính phủ Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
86/2014/QH13 28/11/2014 Quốc hội Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng
69/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
68/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội LUẬT DOANH NGHIỆP
101/2014/NĐ-CP 07/11/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Chính phủ Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước
74/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
69/2014/NĐ-CP 15/07/2014 Chính phủ Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
37/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 Thủ tướng Chính phủ Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
57/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
49/2014/NĐ-CP 20/05/2014 Chính phủ Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
28/2014/NĐ-CP 10/04/2014 Chính phủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
19/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
12/2014/NĐ-CP 25/02/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
10/2014/NĐ-CP 13/02/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
212/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
206/2013/NĐ-CP 09/12/2013 Chính phủ Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
205/2013/NĐ-CP 06/12/2013 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam