Số văn bản 36
Ký hiệu 2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/03/2007
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

269 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
78/2003/QĐ-TTG 29/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án Tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003-2005
76/2003/QĐ-TTG 29/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005
75/2003/QĐ-TTG 29/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003-2005
74/2003/QĐ-TTG 29/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án Tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005
73/2003/QĐ-TTG 29/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộcUỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2005
72/2003/QĐ-TTG 29/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến năm 2005
66/2003/QĐ-TTG 24/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đến năm 2005
65/2003/QĐ-TTG 22/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2005
63/2003/QĐ-TTG 21/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2005
59/2003/QĐ-TTG 17/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2003-2005
56/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lai Châu đến năm 2005
55/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2003-2005
54/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2003-2005
53/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003-2005
52/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đến năm 2005
51/2003/QĐ-TTG 15/04/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2003-2005
14/2003/QĐ-TTG 20/01/2003 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2003-2005
69/2002/NĐ-CP 12/07/2002 Chính phủ Nghị định về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước
64/2002/NĐ-CP 19/06/2002 Chính phủ Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần
58/2002/QĐ-TTG 26/04/2002 Thủ tướng Chính phủ QĐ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước