Số văn bản 38
Ký hiệu 2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/03/2007
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

269 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
49/2002/NĐ-ND 24/04/2002 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
41/2002/NĐ-CP 11/04/2002 Chính phủ Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
174/2002/QĐ-TTG 02/02/2002 Thủ tướng Chính phủ QĐ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
153/2001/QĐ-TTG 09/10/2001 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
63/2001/NĐ-CP 14/09/2001 Chính phủ Về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
128/2001/QĐ-TTG 28/08/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
54/2001/QĐ-TTG 23/04/2001 Thủ tướng Chính phủ QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long thành Công ty cổ phần
44/2001/QĐ-TTG 27/03/2001 Thủ tướng Chính phủ Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thành Công ty cổ phần
20/2001/QĐ-TTG 20/02/2001 Thủ tướng Chính phủ QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thành Công ty cổ phần
73/2000/NĐ-CP 06/11/2000 Chính phủ Ban hành quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác
110/2000/QĐ-TTG 20/09/2000 Thủ tướng Chính phủ Chuyển nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ Tổng hợp Tân Trụ và làm doanh nghiệp thành viên của TCT Thuốc lá VN
98/2000/QĐ-TTG 17/08/2000 Thủ tướng Chính phủ Sắp xếp Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp Trung ương
94/2000/QĐ-TTG 09/08/2000 Thủ tướng Chính phủ Chuyển doanh nghiệp nhànước Công ty vật tư thiết bị giao thông vận tải thành công ty cổ phần
80/2000/QĐ-TTG 07/07/2000 Thủ tướng Chính phủ Giao chỉ tiêu cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước đợt 2 năm 2000
72/2000/QĐ-TTg 21/06/2000 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
51/2000/QĐ-TTG 03/05/2000 Thủ tướng Chính phủ Giao chỉ tiêu cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước đợt 1 năm 2000
103/1999/NĐ-CP 10/09/1999 Chính phủ Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước
177/1999/QĐ-TTg 30/08/1999 Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
13/1999/QH10 12/06/1999 Quốc hội Luật doanh nghiệp
138/1999/QĐ-TTg 07/06/1999 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cổ phần hoá năm 1999