Số văn bản 11208
Ký hiệu VPCP-ĐMDN
Ngày ban hành 23/12/2016
Người ký Lê Mạnh Hà
Tiêu đề/Trích yếu V/v ủy quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa Nhà khách thị xã Cửa Lò thuộc UBND tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn

273 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
1523/VPCP-ĐMDN 21/02/2017 Văn phòng Chính phủ V/v sắp xếp Công ty Quý Cao
360/VPCP-KTTH 13/01/2017 Văn phòng Chính phủ V/v xử lý khoản phải thu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
11342/VPCP- ĐMDN 29/12/2016 Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 11 năm 2016
11208/VPCP-ĐMDN 23/12/2016 Văn phòng Chính phủ V/v ủy quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa Nhà khách thị xã Cửa Lò thuộc UBND tỉnh Nghệ An
2226/TTg-ĐMDN 12/12/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp thuộc Sở NN&PTNN Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần
10693/VPCP-ĐMDN 09/12/2016 Văn phòng Chính phủ V/v Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020
10612/VPCP- ĐMDN 07/12/2016 Văn phòng Chính phủ V/v Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
10106/VPCP-ĐMDN 23/11/2016 Văn phòng Chính phủ V/v cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1
9703/VPCP-ĐMDN 11/11/2016 Văn phòng Chính phủ V/v chuyển Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sạch huyện Châu Thành thành công ty cổ phần
8844/VPCP-ĐMDN 17/10/2016 Văn phòng Chính phủ V/v ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa DNNN
1813/TTg-ĐMDN 13/10/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2016 - 2020
1702/TTg-ĐMDN 28/09/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3
8115/VPCP-ĐMDN 27/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v Phương án cổ phần hóa TCT Lương thực miền Nam
1686/TTg-ĐMDN 26/09/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sơn La
7911/VPCP-ĐMDN 21/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v phê duyệt danh mục chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thái Bình
7625/VPCP-ĐMDN 13/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020
1725/QĐ-TTg 03/09/2016 Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một số điều Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
7347/VPCP-KTTH 01/09/2016 Văn phòng Chính phủ V/v xử lý khó khăn của công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
1569/TTg-ĐMDN 01/09/2016 Thủ tướng Chính phủ V/v phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May VN
7206/VPCP-ĐMDN 30/08/2016 Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 7 năm 2016