Vinataba kiện toàn bộ máy theo Đề án tái cơ cấu

Vinataba kiện toàn bộ máy theo Đề án tái cơ cấu

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/4, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức lễ ra mắt Công ty mẹ-công ty con: Công ty Thuốc lá Thăng Long trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp thuộc Bộ Công an

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp 170 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Công an làm đại diện chủ sở hữu.
Tiếp tục thu hẹp doanh nghiệp Nhà nước

Tiếp tục thu hẹp doanh nghiệp Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Vũ Văn Ninh chủ trì buổi họp của Thường trực Ban chỉ đạo cho ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước.
Thực hiện công bố thông tin của DNNN

Thực hiện công bố thông tin của DNNN

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Tái cơ cấu Cty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) lâm nghiệp Bắc Kạn.
Cổ phần hóa Tổng công ty 36

Cổ phần hóa Tổng công ty 36

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 36 theo hình thức bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Phương án cổ phần hóa Cty mẹ - Tcty Tư vấn xây dựng Việt Nam

Phương án cổ phần hóa Cty mẹ - Tcty Tư vấn xây dựng Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam với hình thức cổ phần hóa bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.