TCT Điện lực Vinacomin

Cơ quan chủ sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản

Loại cơ quan chủ sở hữu: Tập đoàn

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

Các văn bản liên quan

Xem tiếp >>