Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không (VINAPCO)

Cơ quan chủ sở hữu: TCT Hàng không

Loại cơ quan chủ sở hữu: Tổng công ty

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp cổ phần hóa

Năm cổ phần hóa: 2014

Các văn bản liên quan

Xem tiếp >>