Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau

Cơ quan chủ sở hữu: Tập đoàn Dầu khí

Loại cơ quan chủ sở hữu: Tập đoàn

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp cổ phần hóa

Năm cổ phần hóa: 2014

Các văn bản liên quan

Xem tiếp >>